TEL. SPECJALISTYKA

81 532 56 05

TEL. STOMATOLOGIA

81 532 58 27

81 532 52 35

CENNIK ZA USŁUGI Z ZAKRESU SPEJALISTYKI
I. PORADY I ZABIEGI
1. Porada lekarska we wszystkich specjalnościach od 50.00
2. Wydanie zaświadczenia lekarskiego nie związanego
z leczeniem ani orzeczeniem lekarskim
10,00
3. Drobne zabiegi lekarskie np. iniekcje, łyżeczkowanie lub elektrokoagulacja pojedynczych wykwitów 20,00
4. Zastrzyk domięśniowy lub podskórny 10,00
5. Zastrzyk dożylny 15,00
6.Pomiar ciśnienia tętniczego krwi 5,00
7. EKG z opisem 20,00
II. GINEKOLOGIA
1. Badanie cytologiczne-pobranie bad. cytol. 20,00
2. Założenie spirali wewnątrzmacicznej 100,00
3. Usunięcie spirali wewnątrzmacicznej porada + 30,00
4. Wymaz z pochwy 18,00
III. LARYNGOLOGIA
1. Badanie słuchu połączonego z badaniem stroikami porada + 20,00
2. Nacięcie ropnia:
- małżowiny usznej lub przewodu słuchowego porada + 20,00
- języka itp. porada + 20,00
- okołomigdałowego porada + 20,00
3. Pobranie – wymazu:
- z nosa porada + 20,00
- ucha porada + 20,00
- gardła porada + 20,00
IV. OKULISTYKA
1. Zabieg specjalistyczny /usunięcie ciała obcego i innych 120,00
V. BADANIA
1. Badania kierowców 60,00
2. Dodatkowe badania u lekarzy specjalistów 20,00
3. Badania: wstępne , okresowe ,kontrolne 60,00
4. Dodatkowe badania u lekarzy specjalistów 20,00
BADANIA LABORATORYJNE
Mocz- badanie ogólne 8,00
Morfologia ogólna 8,00
Morfologia z rozmazem 12,00
OB 6,00
Cholesterol 6,00
Cholesterol całkowity 18,00
Glukoza 7,00
*ceny podane w PLN