TEL. SPECJALISTYKA

81 532 56 05

TEL. STOMATOLOGIA

81 532 58 27

81 532 52 35

CENNIK ZA USŁUGI Z ZAKRESU STOMATOLOGII
I. STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
1. Porada lekarska z badaniem stomatologicznym 20.00
2. Wydanie orzeczenia lekarskiego 30,00
3. Zatrucie zęba 30,00
4. Leczenie 1 kanału zęba zgorzelowego 40,00
5. Leczenie kanałów zęba wielokorzeniowego ze zgorzelą 70,00
6. Leczenie 1 kanału zęba z zapaleniem miazgi 30,00
7. Leczenie kanałów zęba wielokorzeniowego
z zapaleniem miazgi
50,00
8. Wypełnienie zęba amalgamatem 50,00
9. Wypełnienie zęba materiałem chemoutwardzalnym 60,00
10. Wypełnienie zęba materiałem światłoutwardzalnym 80,00
11. Leczenie próchnicy – wypełnienie amalgamatem 50,00
12. Leczenie próchnicy – wypełnienie chemoutwardzalne 60,00
13. Leczenie próchnicy – wypełnienie światłoutwardzalne 80,00
14. Odtworzenie nadłamanego zęba 90,00
15. Odtworzenie nadłamanego zęba z ćwiekiem stand. 110,00
16. Lakowanie bruzd 1 -go zęba 20,00
17. Skaling 50,00
18. Leczenie stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej - wizyta 30,00
19. Leczenie chorób przyzębia 40,00
20. Usunięcie zęba w znieczuleniu 50,00
21. Usunięcie zęba bez znieczulenia 40,00
22. Usunięcie chirurgiczne zęba z dłutowaniem 100,00
23. Usunięcie zęba Nr 8 130,00
24. Opatrunek chirurgiczny w znieczuleniu 30,00
25. Szycie rany 40,00
26. Nacięcia ropnia 30,00
27.Leczenie powikłań po usunięciu zęba poza Spółdzielnią - wizyta 30,00
28.Płukanie kieszonek 50,00
29. Znieczulenie do zabiegu leczenia 20,00
30. Zdjęcie korony pojedynczej lub w moście 30,00
II. PROTETYKA
1. Korona olicowana tworzywem sztucznym 200,00
2. Korona z masy żywicznej 150,00
3. Osadzenie wypukłej korony lub licówki 30,00
4. Proteza ruchoma częściowa
– uzupełniająca brak do 3-ch zębów z jednej strony
260,00
5. Proteza
– uzupełniająca braki powyżej 3-ch zębów i całkowita
390,00
6. Proteza szkieletowa 700,00
7. Korona lub ząb olicowany porcelaną 400,00
8. Wkład dokorzeniowy 150,00
9. Podścielenie protezy 150,00
10. Naprawa protezy 50,00
11. Za każdy element lub wycisk 10,00
12. Zatopienie siatki wzmacniającej koszt protezy + 100,00
13. Proteza nylonowa /elastyczna/ 1000,00
14. Aparat ortodontyczny 500,00
15. Konsultacja ortodontyczna 30,00
16. Wypisanie skierowania 20,00
17. Wizyta kontrolna 30,00
*ceny podane w PLN